SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Giá bán:2.890.000 
Giá bán:4.690.000 
Giá bán:2.990.000 
Giá bán:3.290.000 
Giá bán:2.990.000 
Giá bán:2.490.000 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

Máy chấm công vân tay + thẻ

RONALD JACK 4000TID-C (Maylasia)

Giá bán:2.990.000 

Máy chấm công vân tay + thẻ

BioEntry P2 BEP2-OA (Hàn Quốc)

Giá bán:16.795.708 

Máy chấm công vân tay + thẻ

BioEntry P2 BEP2-OD (BioStar 2) (Hàn Quốc)

Giá bán:14.396.321 

Máy chấm công vân tay + thẻ

BioEntry W2 (Rev.2) BEW2-OAPB (Hàn Quốc)

Giá bán:23.693.946 

Máy chấm công vân tay + thẻ

BioEntry W2 (Rev.2) BEW2-OHPB (Hàn Quốc)

Giá bán:21.294.559 

Máy chấm công vân tay + thẻ

BioEntry W2 (Rev.2) BEW2-ODPB (Hàn Quốc)

Giá bán:19.495.019 

Máy chấm công vân tay + thẻ

Biolite N2 BLN2-PAB (Hàn Quốc)

Giá bán:25.793.409 

Máy chấm công vân tay + thẻ

Biolite N2 BLN2-OAB (Hàn Quốc)

Giá bán:23.993.869 

Máy chấm công vân tay + thẻ

Biolite N2 BLN2-ODB (Hàn Quốc)

Giá bán:20.394.789 

Máy chấm công vân tay + thẻ

BioStation L2 BSL2-OE (Hàn Quốc)

Giá bán:22.194.329 

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT

Máy chấm công khuôn mặt

ZKTeco ProfaceX [P]

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công camera AI

ZKTeco SpeedFace-V5L

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt

FaceLite FL-DB (Hàn Quốc)

Giá bán:23.392.800 

Máy chấm công khuôn mặt

FaceStation F2 (New) FSF2-DB (Hàn Quốc)

Giá bán:48.767.540 

Máy chấm công khuôn mặt

GIGATA FA1-P (Made in China)

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt

GIGATA FA-113 (Made in Malaysia)

Giá bán:7.390.000 

Máy chấm công khuôn mặt

GIGATA TFT 900 (Made in China)

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt

RONALD JACK FA210 (Malaysia)

Giá bán:4.190.000 

Máy chấm công khuôn mặt

GRANDING FACE PRO 1P (Malaysia)

Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG CAMERA AI

Máy chấm công camera AI

ZKTeco SpeedFace-H5L P

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công camera AI

ZKTeco MB40VL

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công camera AI

ZKTeco SpeedFace-V5L

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công camera AI

FaceStation F2 (New) FSF2-AB (Hàn Quốc)

Giá bán:53.386.360 

Máy chấm công camera AI

FaceStation F2 (New) FSF2-ODB (Hàn Quốc)

Giá bán:59.084.904 

Máy chấm công camera AI

FaceStation2 FS2-D (Hàn Quốc)

Giá bán:33.591.240 

Máy chấm công camera AI

FaceStation2 FS2-AWB (Hàn Quốc)

Giá bán:38.395.200 

PHỤ KIỆN MÁY CHẤM CÔNG

Phụ kiện máy chấm công

HỘP BẢO VỆ MÁY CHẤM CÔNG

Giá bán:1.000.000 
Giá bán:5.289.600 

Phụ kiện máy chấm công

XPass 2 (New) XP2-GDPB (Hàn Quốc)

Giá bán:10.197.394 

Phụ kiện máy chấm công

XPass 2 (New) XP2-GKDPB (Hàn Quốc)

Giá bán:13.196.628 

Phụ kiện máy chấm công

XPass 2 (New) XP2-MDPB (Hàn Quốc)

Giá bán:9.357.609 

Phụ kiện máy chấm công

FaceStation2 TCM10-FSF2 (Hàn Quốc)

Giá bán:23.392.800 

Phụ kiện máy chấm công

FaceStation2 TCM10-FS2 (Hàn Quốc)

Giá bán:23.392.800 
Giá bán:3.534.000 

Phụ kiện máy chấm công

Nguồn 24V-DC

Giá bán:1.003.200 

Phụ kiện máy chấm công

Nguồn 12V-DC

Giá bán:866.400