Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy chấm công khuôn mặt

FaceLite FL-DB (Hàn Quốc)

Giá bán:23.392.800 

Máy chấm công khuôn mặt

FaceStation F2 (New) FSF2-DB (Hàn Quốc)

Giá bán:48.767.540 

Máy chấm công khuôn mặt

GIGATA TFT 900 (Made in China)

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt

GIGATA FA-113 (Made in Malaysia)

Giá bán:7.390.000 

Máy chấm công khuôn mặt

GIGATA FA1-P (Made in China)

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt

GRANDING FACE PRO 1P (Malaysia)

Giá bán:Liên hệ
Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công khuôn mặt

RONALD JACK FA210 (Malaysia)

Giá bán:4.190.000 

Máy chấm công khuôn mặt

ZKTeco ProfaceX [P]

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công camera AI

ZKTeco SpeedFace-V5L

Giá bán:Liên hệ