GIGATA FA-113 (Made in Malaysia)

Giá bán:7.390.000 

Quản lý đến 3.000 khuôn mặt + 5.000 dấu vân tay + pin lưu điện + kiểm soát cửa

Kết nối tự động hệ thống phần mềm chấm công FTSHRM