GRANDING FACE PRO 1P (Malaysia)

Giá bán:Liên hệ

–  6.000 dấu vân tay

– 10.000  thẻ cảm ứng 

3.000 lòng bàn tay  

– Dung lượng nhớ : 200.000 IN/OUT