Quy trình quản lý nhân sự là gì?

Quy trình quản lý nhân sự là yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, bất kể quy mô và lĩnh vực hoạt động. Doanh nghiệp càng lớn thì quy trình quản lý nhân sự càng phải chặt chẽ để tối ưu hóa nguồn lực nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. Vậy quy trình quản lý nhân sự là gì, làm thế nào để xây dựng quy trình này hiệu quả? Mời bạn đọc khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

1. Quy trình quản lý nhân sự là gì?
Quy trình quản lý nhân sự là CÁC CÔNG VIỆC KHAI THÁC, sử dụng, QUẢN LÝ nhân lực TRONG DOANH NGHIỆP. Quản lý nhân sự không chỉ đơn giản là TUYỂN NGƯỜI VÀ DÙNG NGƯỜI mà còn bao gồm rất nhiều các hoạt động khác. Mỗi loại hình DOANH NGHIỆP phù hợp với quy trình quản lý nhân sự khác nhau.

Về cơ bản, Quy trình quản lý nhân sự thường gồm các công việc sau:

 • Hoạch định nguồn nhân lực.
 • Tuyển dụng nhân tài.
 • Gắn kết văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng chế độ phúc lợi và đãi ngộ.
 • Quản trị hiệu suất của nhân viên.
 • Xây dựng chính sách lương thưởng.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển.
 • Đánh giá, thăng chức, sa thải.
 • Lập báo cáo nhân sự.
 • Tái định hình cơ cấu nhân sự.

Để quản lý nhân sự hiệu quả, nhà quản lý bắt buộc phải xây dựng một quy trình quản lý nhân sự hợp lý từ khâu tuyển dụng, đào tạo, phát triển, gắn kết nhân viên với mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Tìm hiểu một quy trình quản lý nhân sự mẫu quy trinh mau FTSHRM

2. Mục đích xây dựng quy trình quản lý nhân sự

 • Giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu kinh doanhQuy trình quản lý nhân sự bài bản sẽ giúp doanh nghiệp sát sao hơn trong vấn đề kiểm soát hiệu suất và chất lượng làm việc của người lao động. Từ đó thúc đẩy nhân viên triển khai công việc hướng tới mục tiêu chung.
 • Tiết kiệm chi phí cho các hoạt động quản lý nhân sự: Các hoạt động quan trọng liên quan đến nhân sự như tuyển dụng, đào tạo,… cần rất nhiều nguồn lực trong doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống, quy trình quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp dự trù ngân sách và tận dụng nguồn lực một cách triệt để, hạn chế tình trạng nhân tài dứt áo ra đi.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tính tương tác trong doanh nghiệp:  Nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm quản lý nhân sự đó là đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp trong việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Điều này không chỉ giúp cho nhân viên tập trung vào chuyên môn, thế mạnh của bản thân, có thêm động lực phát triển trong sự nghiệp, mà còn tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo và nhân viên trong công ty.

Bước 1: Hoạch định nguồn nhân lực

Bước 2: Tuyển dụng nhân tài

Bước 3: Gắn kết văn hóa doanh nghiệp

Bước 4: Thiết lập phúc lợi & đãi ngộ phù hợp

Bước 5: Quản trị mục tiêu và hiệu suất

Bước 6: Chế độ thưởng phạt rõ ràng

Bước 7: Kế hoạch đào tạo và phát triển

Bước 8: Thực hiện báo cáo hiệu quả

Bước 9: Tái định hình cơ cấu nhân sự