ĐẦU ĐỌC THẺ USB CR20E

Giá bán:Liên hệ

Đầu đọc thẻ USB CR20E là loại đầu đọc thẻ ID thông minh. Sử dụng hiệu quả trong kiểm soát chấm công.

Đầu đọc thẻ ID.

Read 125K proximity card number, kết nối cổng USB