ĐẦU ĐỌC THẺ USB CR20M

Giá bán:Liên hệ

Đầu đọc thẻ USB CR20M là loại đầu đọc thẻ ID thông minh. Sử dụng hiệu quả trong kiểm soát chấm công.

Đầu đọc thẻ Mifare
Read 13.56MHz mifare card number, kết nối cổng USB.