GRANDING FACEPRO1-TD (Malaysia)

Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công Khuôn mặt đo thân nhiệt FACEPRO1-TD Kiểm soát truy cập nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt